Disclaimer voor www.transformatietherapeut.nl
Transformatie Therapeut vof (Kamer van Koophandel: 69503524), hierna te noemen Transformatie Therapeut, verleent u hierbij toegang tot www.transformatietherapeut.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Transformatie Therapeut behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Transformatie Therapeut spant zich in om de inhoud van www.transformatietherapeut.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.transformatietherapeut.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Transformatie Therapeut.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.transformatietherapeut.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Transformatie Therapeut. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.transformatietherapeut.nl. Transformatie Therapeut oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op www.transformatietherapeut.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Transformatie Therapeut nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Transformatie Therapeut en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Transformatie Therapeut, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Welke persoonsgegevens houden wij bij
Dat wat van belang is voor het volgen van de cursus of opleiding en de eventuele praktische financiële afhandeling daarvan, waaronder:
Naam student voor communicatie /post, om fiscale redenen en voor het certificaat.
Adres voor post en fiscale redenen.
Email om een bevestiging naartoe te sturen en voor communicatie over de cursus of opleiding.
Telefoon nummer om je te kunnen bellen indien er iets is en soms om een SMS te sturen.
IP adres van je computer of tablet of smartphone om zeker te weten dat jij het (weer) bent.
De gevolgde opleidingen en cursussen houden we bij. Dat moet om fiscale redenen en voor als een student ooit een overzicht nodig heeft van studie-uren in verband met een hbo paramedische verklaring of aanverwant.
Gezondheid (fysiek en mentaal), medicijngebruik en zwangerschap: deze vragen stellen we alleen bij het volgen van een langdurige opleiding en ook alleen voor dat doel.
Betalingen van nota’s in onze administratie en het bedrijf die onze administratie verzorgt.
Cookies: onze website maakt geen gebruik van cookies die individuele persoonsgegevens onthouden en opslaan. Alleen voor navigatie en google wordt gebruik gemaakt van z.g. analytische cookies. (deze zijn niet gebonden aan een naam of adres)
De formulieren op de website verzamelen naast jouw persoonsgegevens ook: jouw IP adres en het gebruikte OS.

Cookiestatement

Transformatie Therapeut maakt gebruik van functionele cookies
en Google Analytics (geanonimiseerd) om de website te kunnen verbeteren. Gegevens worden niet gedeeld met derde. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Zoek jij rust in je hoofd en wil jij stevig in het leven staan?

Meld je hier vrijblijvend aan en ontvang een diepwerkende oefening om je met 2 voeten op de grond te zetten en de drukte uit je hoofd te laten vloeien. Een reis door je energie, een weg naar je gevoel, van moeten naar willen.

Je hebt je succesvol aangemeld!

Pin It on Pinterest

Share This